4 van 8

Waarom mijn software beschermen?

Met beschermde software kan je anderen verbieden om die software zonder je toestemming te gebruiken. Ook de mogelijkheid om deze software te commercialiseren, kan interessant zijn. Elk type bescherming biedt specifieke voordelen:

  • Met het auteursrecht bepaal je zelf wat er met je software gebeurt en kan je de reproductie, wijziging enz. ervan toestaan of verbieden. Daarnaast kan je met een auteursrechtelijke bescherming het auteurschap van de softwareontwikkeling opeisen. Op die manier kan je software in licentie geven of interessante deals maken met (potentiële) partners.
    Opmerking: je kan de software ook ”commercialiseren” via een opensourcelicentie. Opensourcesoftware is door iedereen vrij te gebruiken (onder bepaalde voorwaarden), maar mag niet voor verdere commerciële doeleinden gebruikt worden. Er bestaan verschillende soorten opensourcelicenties. De regels omtrent wijziging en herdistributie verschillen echter. De meest vergaande licenties bieden uitgebreide mogelijkheden, terwijl de minder vergaande je dwingen om jouw bijdragen onder een opensourcelicentie te verdelen.
  • In geval van een bedrijfsgeheim kan je met (potentiële) partners over je knowhow onderhandelen. Let er wel op dat je maatregelen moet nemen om die informatie geheim te houden. Gebruik daarom een geheimhoudingsovereenkomst of ”non-disclosure agreement” (NDA) tijdens de onderhandeling.
  • Is je software door een octrooi beschermd, dan mogen je concurrenten die niet zonder jouw toestemming gebruiken. Als je software nauw verband houdt met of zelfs deel uitmaakt van je commerciële producten of diensten, dan kan je met klanten of leveranciers zakelijke afspraken maken om je software te gebruiken/in licentie te geven bij de aankoop van je producten of diensten.