3 van 10

Ik wil een octrooi aanvragen? Hoe ga ik van start?

Wil je een octrooi aanvragen? Dan is het nodig eerst onderzoek te doen naar bestaande octrooien. Je kan dit natuurlijk zelf doen, bijvoorbeeld met hulp van het nationale octrooibureau. Je kan ook een octrooigemachtigde inschakelen. Er zijn twee verschillende redenen om dit octrooionderzoek te doen.

Eerst moet je uitzoeken of je uitvinding nieuw en inventief is. Alle openbaarmakingen, publicaties en vroeger gebruik kunnen de nieuwheid en/of inventiviteit van je uitvinding tenietdoen. Daarom is het belangrijk om de bestaande octrooiliteratuur en (gratis) octrooidatabanken, zoals Espacenet te doorzoeken. Het onderzoek naar reeds bestaande technische oplossingen heet een onderzoek naar ”prior art”. Zo weet je of je uitvinding octrooieerbaar is. Ook vermijd je op die manier dat je een octrooi aanvraagt dat gemakkelijk ongeldig kan worden verklaard.

Ten tweede is octrooionderzoek belangrijk omdat je zo kan nagaan of je ”Freedom to Operate” hebt. Hiermee kan je jouw producten maken of verkopen zonder de rechten van anderen te schenden. Ook (potentiële) investeerders hebben interesse in die informatie.

Een sterk octrooi schrijven is geen makkelijke klus. Daarom is het verstandig om de hulp van een octrooigemachtigde in te schakelen. Die is gespecialiseerd in octrooirecht en beschikt over de noodzakelijke technische achtergrond.

Voordat je contact met een octrooigemachtigde opneemt, kan je zelf al aan de slag met opzoekwerk naar bestaande octrooien in (gratis) octrooidatabanken. Je kan hiervoor ook de hulp inroepen van het nationaal octrooibureau. Je eigen opzoekwerk doen voordat je professionele hulp inschakelt, is een slimme zet.