1 van 10

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een eigendomsrecht dat je verkrijgt als uitvinder van een technisch product, proces, of een toepassing die nieuw en inventief is. Met dat eigendomsrecht kan je dus technische uitvindingen beschermen. Zonder jouw toestemming mag iemand anders je uitvinding niet gebruiken. Je kan dan alle commerciële activiteiten zoals het produceren, verkopen, invoeren en opslaan van de uitvinding verbieden in elk land waar je octrooi geldig is.