1 van 10

Wat is auteursrecht eigenlijk?

Het auteursrecht beschermt originele werken die tastbaar zijn. Je kan ze bijvoorbeeld zien en/of horen. Ideeën kunnen dus niet beschermd worden. Auteursrechtelijke bescherming geeft je als maker/auteur het exclusieve recht om je creaties openbaar te maken, te verveelvoudigen en te communiceren aan het publiek. Daarnaast kan je zelf bepalen onder welke voorwaarden anderen je creaties mogen gebruiken.