5 van 10

Wie bezit het auteursrecht als ik iemand inhuur voor een creatief werk?

Als je een derde inhuurt om iets voor je te creëren die geen deel uitmaakt van je bedrijf, zoals een externe freelancer, ben je mogelijk niet de eigenaar van het auteursrecht. Dat komt omdat het auteursrecht automatisch eigendom is van de persoon die het werk maakte. Er kan verwarring ontstaan wanneer een ondernemer een opdracht plaatst en betaalt voor een creatief werk. Daarom is het belangrijk om vooraf een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin de overdracht van het auteursrecht wordt geregeld.

Andersom, als je als werknemer voor een bedrijf werkt, is het bedrijf waarschijnlijk eigenaar van het auteursrecht, op voorwaarde dat dit in je arbeidscontract of een ander contract vastgelegd is. Als anderen je voor creatief werk inhuren, is het belangrijk om vooraf duidelijk te bepalen wie het auteursrecht toekomt, jouw werkgever of het bedrijf dat je inhuurt.