8 van 9

Kan ik het uiterlijk van mijn product alleen beschermen via een modelregistratie?

Je kan het uiterlijk van je product ook beschermen zonder registratie, bijvoorbeeld als een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Dat geldt voor een periode van drie jaar in de hele EU, te rekenen vanaf de dag waarop je je model voor het eerst openbaar hebt gemaakt in de EU. Hiervoor is er zelfs geen registratie nodig! Je model is automatisch beschermd zodra je het openbaar maakt.

Met een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel heb je het recht anderen te verbieden om je model te gebruiken. Let wel, dit is alleen van toepassing als het model een bewuste kopie van jouw model is. Met andere woorden, de kopie is gemaakt ondanks het feit dat de kopieerder op de hoogte was van het bestaan van jouw eerdere model. Vooral in de modesector wordt er vaak een beroep gedaan op niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen.

In bepaalde gevallen kan het uiterlijk van een product ook door auteursrecht worden beschermd. Het moet dan om een origineel product gaan dat de persoonlijke stempel van de maker ervan draagt. Hier vind je meer informatie over auteursrechtelijke bescherming.