9 van 10

Moet ik mijn uitvinding met een octrooi beschermen?

Je bent niet verplicht om octrooibescherming aan te vragen. Er zijn verschillende strategieën om je uitvinding te beschermen:

  • Hou je uitvinding geheim en bescherm het als een bedrijfsgeheim. Zolang je je uitvinding geheimhoudt en niet openbaar maakt, kan deze nog altijd als nieuw worden beschouwd in de zin van stand van de techniek (zie stap 2 voor meer informatie over nieuwheid). Er is niks mis met die keuze, al loop je wel altijd het risico dat iemand anders met dezelfde uitvinding voor de dag komt en hiervoor een octrooi aanvraagt... Wil je meer weten over bedrijfsgeheimen? Raadpleeg dan onze Smart Guide over bedrijfsgeheimen.
  • Maak je uitvinding openbaar. Door je uitvinding zonder octrooibescherming openbaar te maken, wordt je uitvinding deel van de stand van de techniek. Iedereen kan dus je technologie gebruiken, maar niemand, niet je concurrent maar ook jijzelf niet, kan nog een octrooi aanvragen voor die gepubliceerde uitvinding en niemand kan anderen verbieden gebruik te maken van die uitvinding. Wil je van die strategie gebruikmaken om je concurrenten een stapje voor te zijn? Dan is het belangrijk dat je een duidelijke publicatiedatum kan aantonen en dat je een goede technische beschrijving van je uitvinding hebt.