9 van 10

Hoe haal ik voordeel uit mijn auteursrecht?

Je kan bijvoorbeeld je auteursrechtelijk beschermde werken, zoals teksten, foto's en software, verkopen. Vergeet niet dat, ook al draag je je auteursrecht over, je als maker nog altijd bepaalde rechten behoudt. Zo behoud je steeds het recht op erkenning als maker van je werk en mag je werk niet ingrijpend worden veranderd.

Een andere manier om voordeel uit je auteursrecht te halen, is om anderen toe te staan je werken onder licentie te gebruiken, zoals:

  • op platforms (bv. stocksites)
  • via een collectieve beheersvennootschap zoals Buma/Stemra (NL), Pictorights (NL), SOFAM (BE), SABAM (BE),...