3 van 10

Hoe verkrijg ik auteursrecht?

Als maker verkrijg je automatisch het auteursrecht op je werk vanaf het moment dat je het maakt. Dat is zo in de meeste landen. Er is dus geen registratie vereist. Toch maken heel wat landen gebruik van een vrijwillig registratiesysteem dat geschillen over eigendom of creatiedatum kan helpen oplossen. In landen waar geen registratie van auteursrecht bestaat, zoals bijvoorbeeld in België of Nederland, kan een bewijs dat je iets op een bepaalde datum hebt gemaakt, erg nuttig zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat bewijs te leveren:

  • een depot: deponeer je werk bij een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een auteursrechtenvereniging. Een andere mogelijkheid is om je werk vast te leggen in een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
  • een publicatie op een bepaalde datum (bijvoorbeeld in een tijdschrift of krant)
  • een versiebeheersysteem voor de broncode van software