4 van 10

Wie heeft het auteursrecht als ik met anderen samenwerk?

Als je samen met anderen aan een creatief project werkt, verkrijgt elke persoon, of in sommige gevallen het bedrijf -als dat zo geregeld is-, het auteursrecht voor de eigen bijdrage. Zo kan een brochure bestaan uit foto's, teksten, een lay-out en een logo. Elke maker heeft dan het auteursrecht op zijn creatieve werk dat deel uitmaakt van de volledige brochure. Wanneer een creatief werk door meerdere partijen wordt gemaakt, is er sprake van een gedeeld auteursrecht (ook wel co-auteurschap). Als bijvoorbeeld twee schrijvers allebei aan dezelfde tekst werken, verkrijgen ze allebei het auteursrecht.