Secret
Smart Guides

Bescherm je bedrijfsgeheimen

Kom meer te weten over bedrijfsgeheimen

Zelfs zonder het te beseffen, bezit je een heleboel waardevolle (bedrijfs)informatie. Denk maar aan knowhow, productiemethoden, klantgegevens, marketingstrategie ... Ze geven je bedrijf een concurrentievoordeel. Om dat voordeel optimaal te benutten, is het belangrijk dat je die informatie op de juiste manier beschermt. Een eenvoudige maar efficiënte manier om dat te doen, is door al die informatie geheim te houden als bedrijfsgeheim. Met een ”bedrijfsgeheim” bedoelen we waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie met commerciële waarde die je niet openbaar maakt en waarvoor je maatregelen hebt genomen om deze geheim te houden. Denk aan het recept van Coca-Cola, dat is bijvoorbeeld één van de best bewaarde bedrijfsgeheimen ter wereld!

In deze smart guide geven we je graag meer uitleg over bedrijfsgeheimen.

Step 1/7 Waarom moet ik bepaalde informatie geheimhouden?

Ken je het spreekwoord “Spreken is zilver, zwijgen is goud”? Dat geldt ook in de zakenwereld. Door bepaalde kennis of knowhow voor jezelf te houden, geef je jezelf (en je bedrijf) een concurrentievoordeel. Het gaat om allerlei informatie: van klantgegevens en financiële informatie tot nieuwe ideeën. Zelfs zakelijke vaardigheden of praktijkervaring worden gezien als strategische kennis of knowhow. De geheimhouding van die informatie kan heel waardevol zijn. Je blijft er mogelijk je concurrenten een stapje mee voor.

Step 2/7 Wat kan je als bedrijfsgeheim beschermen?

Bedrijfsgeheimen omvatten allerlei informatie: technische, commerciële of financiële informatie, formules, recepten, broncodes, enzovoort.

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een bedrijfsgeheim voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de informatie moet geheim zijn. Met andere woorden, ze mag niet wijdverbreid of gemakkelijk toegankelijk zijn binnen je expertisegebied
 • de informatie moet echte of potentiële handelswaarde hebben vanwege haar geheime karakter
 • de eigenaar van de informatie moet redelijke maatregelen hebben getroffen om de informatie geheim te houden.

Step 3/7 Hoe bescherm je een bedrijfsgeheim?

Er bestaat geen registratieprocedure voor bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is beschermd zodra de informatie geheim is, commerciële waarde heeft en er maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. De informatie blijft beschermd totdat jij of iemand anders ze openbaar maakt.

In je bedrijfsstrategie moet je daarom bedrijfsgeheimen opnemen en de verschillende soorten informatie omschrijven waarop deze betrekking heeft, zoals:

 • kennis die je wilt delen in ruil voor iets anders. Bijvoorbeeld knowhow die je deelt tegen een licentievergoeding
 • vertrouwelijke informatie die je niet wilt delen omdat ze je een belangrijk voordeel geeft ten opzichte van een grote concurrent
 • topgeheimen, zoals het recept van Coca-Cola.

Step 4/7 Welke maatregelen moet je treffen om de informatie vertrouwelijk te houden?

Je hebt meerdere mogelijkheden:

Fysieke maatregelen:

 • Sluit ruimten waar de vertrouwelijke informatie zich bevindt goed af
 • Geef zo weinig mogelijk mensen toegang tot de vertrouwelijke informatie
 • Duid informatie als vertrouwelijk aan

ICT-maatregelen:

 • Verander je wachtwoorden regelmatig
 • Beveilig informatie in e-mailberichten en duid ze als vertrouwelijk aan
 • Beperk de digitale toegang tot vertrouwelijke informatie

Personeelsmaatregelen:

 • Zorg ervoor dat je medewerkers weten welke informatie vertrouwelijk is
 • Geef uitsluitend toegang tot geheime informatie op een ‘need-to-know’ basis
 • Voeg een geheimhoudingsclausule toe aan alle arbeidsovereenkomsten over het omgaan met vertrouwelijke informatie

Zakelijke afspraken:

 • Maak gebruik van overeenkomsten ter bescherming van geheime informatie (geheimhoudingsovereenkomsten, vaak in het Engels aangeduid als “NDA’s” of “non-disclosure agreements”) als je met andere partners onderhandelt
 • Zorg voor bewijs dat de informatie vertrouwelijk is, bijvoorbeeld door middel van een i-DEPOT

Step 5/7 Hoelang blijft een bedrijfsgeheim beschermd?

De bescherming van je bedrijfsgeheim is onbeperkt in de tijd. Ze blijft voortduren zolang jij of iemand anders de geheime bedrijfsinformatie niet openbaar maakt.

Step 6/7 Hoe kunnen mijn bedrijfsgeheimen een meerwaarde opleveren?

Je kan voordeel uit bedrijfsgeheimen halen door ze aan een ander te verkopen of in licentie te geven. Denk eraan om tijdens je onderhandeling met andere partijen beschermende maatregelen te treffen (zie stap 4) om een schending van je bedrijfsgeheimen te voorkomen.

Step 7/7 Welke stappen neem ik bij inbreuk op mijn bedrijfsgeheim?

Van inbreuk op je bedrijfsgeheim is sprake als iemand anders het op een onwettige manier verkrijgt, gebruikt of bekendmaakt zonder jouw toestemming. In dat geval kan je stappen ondernemen tegen de persoon die je bedrijfsgeheim heeft geschonden, maar ook tegen een derde partij die weet (of had moeten weten) dat de vertrouwelijke informatie op een onwettige manier is verkregen.

Let op: er is geen sprake van een schending als de informatie al algemeen bekend was of als iemand dezelfde informatie onafhankelijk verkrijgt door eigen onderzoek of inspanning.

Je kan naar de rechtbank stappen om (voorlopige) maatregelen te vragen bij een dringend geval, en om juridische stappen tegen een vermeende inbreuk te ondernemen.

Bij inbreuk kun je je het beste laten bijstaan door een gespecialiseerde jurist.

Wil je meer weten over wat je verder moet doen of heb je meer informatie nodig? Onze partners kunnen je helpen!