Puces
Smart Guides

Bescherm je computerchips

Kom meer te weten over de bescherming van computerchips

Een wereld zonder computerchips ... Onvoorstelbaar, toch? Een chip is een essentieel onderdeel van een elektronisch apparaat dat geprogrammeerd is om een bepaalde functie uit te voeren. Denk maar aan een computer, een auto, een huishoudapparaat of medische apparatuur ... Je vindt ze werkelijk overal. Omdat de ontwikkeling van nieuwe halfgeleiders (elektronische circuits op een chip) veel inspanningen en investeringen vraagt, kan je die chips beschermen met zogenaamd ‘chipsrecht’.

In deze smart guide geven we je graag meer uitleg over chipsrecht.

Step 1/7 Wat is chipsrecht?

Chipsrecht beschermt het specifieke design – de topografie – van een chip. Het beschermt de ontwerper van een specifiek chipdesign gedurende een bepaalde periode tegen onrechtmatige reproductie, verkoop of distributie voor commerciële doeleinden door derden.

Step 2/7 Hoe verkrijg ik chipsrecht?

Wanneer je een chip ontwikkelt, ontstaat automatisch het chipsrecht zodra je het specifieke design - de topografie – van de chip hebt gecodeerd of vastgelegd. Twee voorwaarden moeten vervuld zijn om chipsrecht te verkrijgen:

  • de chip moet het resultaat zijn van je eigen intellectuele inspanningen
  • het design (topografie) mag niet algemeen bekend zijn binnen de halfgeleiderindustrie. Dat betekent dat je een logische en duidelijke combinatie van reeds bestaande designs niet kan beschermen.

In bepaalde landen, waaronder België, is geen registratie vereist. In andere landen moet je een aanvraag indienen bij het nationale bureau voor de intellectuele eigendom. In Nederland bijvoorbeeld kan je hiervoor terecht bij Octrooicentrum Nederland. Voeg ook tekeningen van de topografie toe aan je aanvraag. Let erop dat die tekeningen voldoende duidelijk zijn zodat de topografie herkenbaar is.

Step 3/7 Bestaan er beperkingen of uitzonderingen op mijn chipsrecht?

De volgende beperkingen en uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Reverse engineering: hierbij wordt de chip uit elkaar gehaald om informatie te krijgen voor evaluatie, analyse, onderzoek of onderwijs. Hiervoor is dus geen toestemming van de eigenaar nodig.
  • Parallelle ontwikkeling: als eigenaar van chipsrecht mag je je recht niet uitoefenen tegen een identiek chipdesign (de topografie) dat onafhankelijk door een derde is ontwikkeld.
  • Onbewuste schending: je kan niet voorkomen dat een onrechtmatig gekopieerd design (in een chip of een product met deze chip) commercieel wordt gebruikt, als de persoon er niet van op de hoogte was dat de chip op onrechtmatige wijze werd gereproduceerd.

Wees je ervan bewust dat die beperkingen/uitzonderingen in elk land kunnen verschillen.

Step 4/7 Waar is de bescherming geldig?

Aangezien een registratie niet altijd noodzakelijk is, heeft dat een impact op de wereldwijde bescherming. In elk land met een verplichte registratie moet je een aanvraag indienen om bescherming te verkrijgen. In andere landen volstaat het eerste commerciële gebruik, waar ook ter wereld, om bescherming te verkrijgen. Hierdoor is wereldwijde bescherming erg moeilijk.

Step 5/7 Hoelang blijft mijn chipsrecht geldig?

Chips zijn beschermd voor:

  • 10 jaar na registratie OF
  • 10 jaar na het eerste commerciële gebruik van het chipsrecht, ergens ter wereld. Die periode gaat in aan het einde van het jaar waarin je chip voor het eerst commercieel werd gebruikt.

Welk geval van de twee bovenstaande situaties zich eerst voordoet, wordt als de begindatum beschouwd.

Je chipsrecht vervalt als je de chip niet ergens ter wereld commercieel gebruikt binnen 15 jaar na de creatie ervan.

Dat betekent dat je een chip tot 25 jaar lang kan beschermen. In het volgende voorbeeld laten we zien hoe een chip gedurende 24 jaar beschermd is: de chip wordt ontwikkeld, maar nog niet commercieel gebruikt. Pas na 14 jaar is er sprake van een eerste commerciële exploitatie. Dat betekent dus dat aan het einde van dat jaar de beschermingsperiode van 10 jaar start. In het totaal is de chip dan 24 jaar beschermd

Step 6/7 Hoeveel kost de bescherming van computerchips via chipsrecht?

De prijzen verschillen afhankelijk van het land waar je bescherming wil.

In België is voor het verkrijgen van een chipsrecht geen registratie vereist, dus zijn er ook geen kosten.

In Nederland betaal je eenmalig een bedrag van 79 euro aan Octrooicentrum Nederland.

Er zijn geen instandhoudingskosten.

De kosten in andere landen kunnen uiteraard verschillen.

Step 7/7 Wat kan ik doen als een concurrent mijn chip gebruikt?

Ben je de rechtmatige eigenaar van het chipsrecht, dan heb jij als enige het recht om het beschermde design (de topografie) te reproduceren en te commercialiseren. Wil iemand anders je beschermde designs of een product met jouw geïntegreerde design voor commerciële doeleinden gebruiken, dan kan je dat voorkomen of verbieden. Die persoon heeft hiervoor namelijk jouw toestemming nodig. Als je design zonder jouw toestemming wordt gebruikt, kan je je rechten afdwingen door juridische stappen te ondernemen. Dat kan leiden tot een verbod, schadevergoeding of inbeslagname van goederen

In sommige landen heeft dit mogelijk strafrechtelijke sancties tot gevolg.

Wil je meer weten over wat je verder moet doen of heb je meer informatie nodig? Onze partners kunnen je helpen!