Végétal
Smart Guides

Bescherm je nieuwe plantenras

Kom meer te weten over kwekersrecht

Om een nieuw plantenras te kweken, heb je niet alleen veel kennis en vaardigheden nodig, maar ook veel tijd én geld. Het spreekt voor zich dat je zelf voordeel wil halen uit die investeringen en wil voorkomen dat iemand anders dat nieuwe ras gemakkelijk kan reproduceren. Gelukkig bestaat er een efficiënt systeem voor de bescherming van plantenrassen.

In deze smart guide geven we je graag meer uitleg over het kwekersrecht.

Step 1/7 Wat is het kwekersrecht?

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen tegen commercieel gebruik door derden.

Een plantenras bestaat uit een groep planten met bepaalde kenmerken, die van andere plantengroepen te onderscheiden zijn en die ongewijzigd kunnen worden vermeerderd.

Let op, een plantenras is niet hetzelfde als een plantensoort. Een ”appelboom” is bijvoorbeeld een plantensoort, terwijl “Jonagold” een plantenras binnen die plantensoort is. Daarom kan je alleen het ”Jonagold” ras beschermen.

Zodra het plantenras beschermd is, krijg je de exclusieve rechten voor het kweken en in de markt zetten van dat specifieke ras. Met andere woorden, jij alleen mag de volgende handelingen uitvoeren met betrekking tot je beschermde plantenras:

 • voortbrenging, vermeerdering of conditioneren voor vermeerdering
 • te koop aanbieden, verkopen of op een andere manier commercialiseren
 • in- en uitvoer
 • opslag voor een van de doeleinden die hierboven staan

Als iemand anders bovenstaande handelingen wil uitvoeren, dan heeft hij hiervoor jouw toestemming nodig.

Step 2/7 Wie kan het Nederlandse kwekersrecht aanvragen?

Als je een nieuw plantenras hebt voortgebracht, ontdekt of ontwikkeld, kan je kwekersrecht aanvragen. Als meerdere personen aan dat proces hebben gewerkt, behoort het recht toe aan alle betrokken personen, tenzij anders is overeengekomen.

Als de kweker die het nieuwe plantenras heeft ontwikkeld, in dienstverband werkt, behoort het kwekersrecht toe aan de werkgever, tenzij anders is overeengekomen.

Step 3/7 Onder welke voorwaarden kan een nieuw plantenras beschermd worden?

Als je een Nederlands kwekersrecht wil aanvragen, moet het plantenras aan de volgende vereisten voldoen:

 • nieuwheid: op de datum van de aanvraag mag het ras niet langer dan één jaar op het Nederlandse grondgebied aangeboden zijn, of meer dan vier jaar (zes jaar voor bomen en wijnstokken) buiten het Nederlandse grondgebied.
 • onderscheidbaarheid: het ras moet duidelijk te onderscheiden zijn van elk ander bekend ras op basis van zijn eigenschappen die voortvloeien uit een bepaald genotype of een bepaalde combinatie van genotypen.
 • homogeniteit: het ras moet voldoende homogeen zijn. Een ras is homogeen als de planten van het ras onderling voldoende op elkaar lijken en dezelfde eigenschappen hebben
 • bestendigheid: de eigenschappen die voor de rasbeschrijving gebruikt worden, moeten na achtereenvolgende vermeerderingen onveranderd blijven.

Bovendien moet je je nieuwe plantenras een geldige naam geven om verwarring met de naam van een bestaand ras te voorkomen of om eerdere rechten zoals merken niet te schenden. Die benaming is een algemene naam die anderen verplicht horen te gebruiken.

Step 4/7 Wat wordt niet door het Nederlandse kwekersrecht beschermd?

 • Je hebt geen toestemming nodig voor persoonlijk gebruik en gebruik voor niet-commerciële doeleinden.
  • Bijvoorbeeld: je mag een plant kopen die door het kwekersrecht beschermd is, met als doel die plant te vermeerderen en vervolgens vijf exemplaren ervan in je eigen tuin te planten. Wat je niet mag doen, is één van deze planten aan je buurman geven of verkopen. Dat valt namelijk niet onder persoonlijk gebruik, maar is een vorm van commercialisering.
 • Gebruik je de plant uitsluitend voor experimentele doeleinden of voor de ontwikkeling/ontdekking van nieuwe variëteiten? Ook in dat geval is er geen toestemming vereist.
 • Het ”farmers' privilege” houdt in dat landbouwers, voor bepaalde landbouwrassen in Nederland (aardappelen en tarwe), een deel van hun oogst mogen hergebruiken om het volgende seizoen hun velden te bewerken, op voorwaarde dat ze een billijke vergoeding aan de houder van het kwekersrecht betalen.


Step 5/7 Hoeveel kost de bescherming van een nieuw plantenras in Nederland?

Voor de aanvraag van een Nederlands kwekersrecht betaal je een vast bedrag van 430 euro.

Het bijbehorende technische onderzoek van het plantenras kost gewoonlijk tussen 1.900 en 3.800 euro, afhankelijk van de plantensoort. De onderzoeksduur varieert tussen één jaar voor de meeste sierplanten, twee jaar voor landbouw- en groentegewassen, en zes jaar voor bepaalde fruitboomrassen. Belangrijk om te weten is dat je voor het technische onderzoek meestal een eenmalig bedrag betaalt. Je kan de technische rapporten en rasbeschrijvingen (DUS-rapporten) bij een volgende aanvraag van eenzelfde plantenras in een ander land opnieuw gebruiken.

In totaal bedragen de kosten voor de aanvraag, met inbegrip van een nieuw technisch onderzoek, voor een Nederlands kwekersrecht ongeveer 1.900 euro en maximaal zo’n 3.800 euro per onderzoeksjaar. Daarnaast betaal je een aanvraagrecht van zo'n 430 euro. Je kan deze kosten flink drukken door een DUS-rapport van een andere aanvraag te gebruiken (van een ander land).

Step 6/7 Hoelang duurt de bescherming van het plantenras?

De bescherming door het kwekersrecht duurt 25 jaar. Voor bomen, wijnstokken en aardappelen is dit 30 jaar.

Step 7/7 Waar is het kwekersrecht geldig?

Dit hangt af van wat je precies wil doen. Wil je je plantenras lokaal in de markt zetten (in Nederland)? Of kies je voor Europa of zelfs daarbuiten?

Voor een lokale bescherming is het Nederlandse kwekersrecht voldoende. Hiervoor dien je een aanvraag voor een kwekersrecht in en vul je een technische vragenlijst in over jouw specifieke plantenras. Je betaalt de indieningstaks aan de Nederlandse Raad voor plantenrassen. Alle informatie vind je op de website van de Raad voor plantenrassen.

Je kan ook een aanvraag voor een communautair kwekersrecht indienen. Zo’n indiening verloopt op een vergelijkbare manier. Hiermee geniet je bescherming in de hele Europese Unie, of in bepaalde landen van de Europese Unie. Meer informatie vind je op de website van CPVO (Community Plant Variety Office).

Een derde mogelijkheid is een bescherming in specifieke landen. Hiervoor doorloop je de nationale procedures van elk land, al dan niet binnen de EU, waar je je plantenras wil beschermen. Meer informatie vind je op de website van UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants).

Wil je meer weten over wat je verder moet doen of heb je meer informatie nodig? Onze partners kunnen je helpen!