2 Experten om jou te ondersteunen

Terug  

Kies een of meer onderwerpen

 • FOD Economie

  Federale Overheidsdienst

  Je kan bij ons terecht met je vragen over intellectuele eigendom in België, ook met vragen over de registratie van Belgische, Europese en internationale octrooien en hoe deze rechten in de beschikbare databanken kunnen worden opgezocht.


  Aanvraag en verlening

  Octrooien kunnen aangevraagd en verleend worden op Belgisch niveau en gevalideerd worden als Europese/internationale octrooien.


  Informatie

  Opleiding en sensibilisering over en opzoeken van octrooien om ze in een zakelijke omgeving te gebruiken.


  Registratie

  U kunt Belgische en Europese gevalideerde octrooien, maar ook aanvullende beschermingscertificaten (ABC) opzoeken in het Belgisch octrooiregister.

  Spf economie logo
 • BOIP

  Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

  Tel. (België) 078 052 242

  Tel. (Nederland) 070 349 12 42

  Website www.boip.int

  Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. BOIP informeert ondernemers ook over het belang van intellectuele eigendom.

  Registratie

  Officiële instantie voor de registratie van merken en tekeningen en modellen in de Benelux

  Informatie

  Informatie over de bescherming van merken en tekeningen en modellen, over het vastleggen van ideeën en over intellectuele eigendom in het algemeen.

  BOIP LIGGEND LOGO EN RGB