Create,
protect
& benefit

UVSMART 6

Ons platform wil ondernemers en toekomstige ondernemers bewustmaken van de voordelen van het zorgen voor intellectuele eigendom.

Dit platform is een hulpmiddel voor jou. Hier kan je informatie vinden over intellectuele eigendom en hoe je die doeltreffend kan gebruiken.

 • Het gaat om een lerend platform dat gebaseerd is op de ervaringen en getuigenissen van andere ondernemers die voor gelijkaardige uitdagingen stonden.

 • Het is een instrument dat je stap voor stap wegwijs maakt aan de hand van slimme gidsen die elk een aspect van intellectuele eigendom behandelen.

 • Op die manier kom je in contact met een gepassioneerde en competente deskundige die je helpt je creaties efficiënt te beschermen.

Jouw deskundigen in dit project

Dit platform werd gecreëerd door teams van deskundigen uit de volgende vijf samenwerkende organisaties:

 • Federale Overheidsdienst Economie

  De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) maakt deel uit van de FOD Economie.

  De Dienst is bevoegd voor alle aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom in België en is in hoofdzaak belast met de bescherming ervan.
  De Dienst is belast met de aflevering en het beheer van Belgische octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten.
  Daarnaast verstrekt de dienst informatie over intellectuele eigendom aan gebruikers, bereidt wetteksten voor, geeft advies aan de overheid en vertegenwoordigt België op internationaal vlak.

  Bezoek hun website

 • VLAIO

  VLAIO is het openbare aanspreekpunt voor alle ondernemers in Vlaanderen. Je kan er gepersonaliseerde eerstelijnsinformatie krijgen over hoe je ideeën, producten, bedrijfs- en merknamen kan beschermen en welke ondersteuning je hierbij kan krijgen.

  Bezoek hun website


 • The Benelux Office for Intellectual Property

  Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.
  BOIP kan ook het bestaan van een idee op een bepaalde datum in een i-DEPOT vastleggen. BOIP informeert ondernemers ook over het belang van intellectuele eigendom.

  Bezoek hun website

 • Wallonie Entreprendre

  Wallonie Entreprendre (WE) is het economische en financiële instrument van Wallonië ten dienste van ondernemingen.

  WE streeft ernaar de middelen te verschaffen die nodig zijn voor de ontwikkeling van activiteiten in alle sectoren. Hun investeringen en financiering beantwoorden aan een logica van oprichting, groei, overname of heropstart van ondernemingen. De teams van WE zorgen ervoor dat de sociale en milieunormen worden nageleefd en pleiten tegelijkertijd voor een duurzame en circulaire economische aanpak.

  Bezoek hun website

 • Het Octrooicentrum Nederland

  Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlenende instantie voor Nederland en zijn overzeese gebieden.
  Ons centrum behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties op het gebied van intellectuele en industriële eigendom.
  Wij informeren innovatieve ondernemers over octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en bieden hen ondersteuning op maat.
  Gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk. Octrooicentrum Nederland is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Bezoek hun website

Deskundigen van deze organisaties kunnen je verder helpen als je vragen hebt over de bescherming van je creaties. Ons gemeenschappelijk doel is "iedere ondernemer, ongeacht zijn vakgebied, de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren en begeleiden in de fasen van de intellectuele eigendom".

Al onze teams en experten zijn er om je te begeleiden

Vind een expert