Starter

Slim omgaan met je intellectuele eigendom

Denk je na over een eigen zaak? Denk dan ook goed na hoe je je producten en diensten kan beschermen. Want je creaties en innovaties zijn te belangrijk om er te licht mee om te gaan. En: ze kunnen je bedrijf veel geld kosten als je ze niet doordacht aanpakt. Met deze wegwijzer maken we je graag een stukje slimmer over het intellectuele eigendom (IE) van starters.

Step 1/10 Wat is intellectuele eigendom? 

Laten we beginnen met een definitie: intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op ontwikkelde ideeën en creatieve concepten, zoals een ontwerp, een uitvinding, muziek, merken, software, spellen, teksten en foto's. Intellectuele eigendomsrechten verlenen jou geen eigendom van zuiver materiële zaken (tastbare voorwerpen zoals een computer, een auto,...) maar wel eigendom op ontwikkelde ideeën en concepten.

Step 2/10 Waarom is IE belangrijk voor een starter?

Simpel: goed begonnen, is half gewonnen. In de eerste plaats bescherm je wat van jou is. Zo vermijd je dat anderen je product zomaar kunnen kopiëren. Bovendien geeft een beschermd product extra onderhandelingsmarge als je partners of investeerders zoekt.

Verder is het ook belangrijk om zélf geen inbreuken te plegen. Check dus goed of de naam of het product waar je mee bezig bent nog niet op de één of andere manier beschermd is. Want geef toe: het zou zonde zijn om geld en tijd te steken in de ontwikkeling van een product dat eigenlijk al eens bedacht is.

Step 3/10 Wanneer start je het best met IE?

Eigenlijk moet je de gewoonte hebben om er constant mee bezig te zijn. Enerzijds als je begint, want je wil weten hoe je je nieuwe product straks het best beschermt. Anderzijds mag je concurrenten en nieuwe ontwikkelingen niet uit het oog verliezen en controleer je het best regelmatig op eventuele inbreuken

Step 4/10 Kan je ook een idee beschermen?

Een idee is abstract en niet tastbaar. Je kan het dus niet officieel beschermen met bijvoorbeeld een auteursrecht of octrooi. Je kan wel je idee vastleggen in een i-DEPOT. Op die manier geef je je idee een datumstempel. Opgelet: je bewijst hiermee alleen dat je mogelijk de eerste was met dat idee. Pas als je het idee concreet uitwerkt, kan je het juridisch beschermen.

Step 5/10 Kan je de naam van je bedrijf beschermen?

Ja, en gelukkig maar. Een naam bedenken doe je niet op 1, 2, 3. Je schrijft, je schrapt, je maakt lijstjes. Het is een lang proces van wikken en wegen. En als je dan eindelijk eennaam gevonden hebt, moet je nagaan of de naam die je hebt gekozen niet al bestaat, zodat je zeker weet dat je hem kunt gebruiken zonder inbreuk te maken op anderen. Wil je niet dat morgen je concurrent dezelfde naam kan gebruiken, dan moet je deze beschermenen registeren.

Tip!

Heb je een naam gekozen? Dan kan je zelf een eerste check doen om te kijken of deze al bestaat. In deze wegwijzer lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Step 6/10 Kan je ook de domeinnaam van je website beschermen?

Zeker, je vindt het stappenplan in deze wegwijzer.

Step 7/10 Ben je altijd eigenaar van de IE-rechten als je een communicatiebureau inschakelt voor je naam, logo of website?

Nee. Het communicatiebureau krijgt automatisch de IE-rechten. Simpelweg omdat ze je naam, logo of website bedacht heeft. Je moet dus op papier zetten dat het communicatiebureau de rechten overdraagt op het einde van de opdracht. Bijvoorbeeld wanneer jij de factuur betaald hebt.

Bon à savoir!

Si vous demandez à l’un de vos employés de créer un logo, vous détiendrez par contre automatiquement les droits d’auteur en tant qu’employeur. Dans ce guide, vous trouverez également les informations, étape par étape pour la protection de marques.

Step 8/10 Heb je een octrooi nodig als je iets hebt uitgevonden?

Niet per se. Eerst en vooral moet je nadenken of je product in aanmerking komt voor een octrooi. Zo moet je product een nieuwe technische oplossing zijn voor een probleem én moet je het industrieel toepasbaar zijn.

Daarnaast moet je ook goed nadenken waarom je een octrooi wil. Wil je je uitvinding beschermen tegen vervalsers of wil je investeerders aantrekken? Zo kan een geoctrooieerd product bijvoorbeeld meer onderhandelingsmarge geven bij investeerders en partners.

Tot slot moet je ook de kosten in overweging nemen. Een expert die je aanvraag van a tot z onderzoekt en in orde brengt, kost wel wat geld. Verder stijgen de kosten ook als je in meerdere landen een octrooi wil aanvragen.

Kies je ervoor geen octrooi te nemen, dan is dat ook prima. Dat kan een goede keuze zijn in jouw situatie en dan heb je nog verschillende opties. Je kan jouw kennis bijvoorbeeld geheimhouden, of kan je ervoor kiezen om jouw product net publiek bekend te maken, zodat anderen ook geen octrooibescherming kunnen nemen. Misschien worden sommige aspecten al beschermd door andere IE rechten, en volstaat dit in jouw geval.

Tip!

Een slecht geschreven octrooi kan je veel geld kosten. In een octrooi laat je het kleinste detail van je uitvinding vastleggen. Als je een detail mist, geef je anderen de ruimte om je product te kopiëren. Geef je anderzijds te veel details mee, dan kan je zo de omvang van je octrooi ook té veel beperken. Daarom laat je dus beter je octrooi opstellen door een expert (octrooigemachtigde).

Step 9/10 Kan je ook je procedure of knowhow laten beschermen?

Ja, de wegwijzer over bedrijfsgeheimen legt het je stap voor stap uit.

Step 10/10 Hoe zorg je dat niemand met je idee gaat lopen als je samenwerkt met anderen?

Als je aan tafel gaat zitten met een afgewerkt en beschermd product is er in principe geen probleem. Werk je samen in de conceptfase? Maak dan goeie afspraken en bedenk goed wat je wil delen en wat niet. Laat je idee desnoods vastleggen met een i-DEPOT en stel een geheimhoudingsverklaring (NDA) op. Hier vind je hoe je zo’n overeenkomst opstelt.