Base de donnée

Kom meer te weten over databankenrecht

Databanken... er is geen bedrijf dat zonder kan. Sommige databanken zijn alleen voor intern gebruik, maar andere dienen ook commerciële doeleinden. In beide gevallen ligt het voor de hand dat je het gebruik van die data veilig wil houden. Dat is waar databankenrecht in beeld komt. Databankenrecht beschermt tegen ongeoorloofd gebruik van je databank. Je concurrenten mogen de gegevens in de databank dus niet zonder jouw toestemming gebruiken.

In deze smart guide geven we je graag meer uitleg over de bescherming van databanken.

Step 1/8 Wat is databankenrecht?

Een databank is in de eerste plaats een verzameling gegevens die systematisch of methodisch geordend zijn en die elektronisch of op een andere manier apart toegankelijk zijn. Dat betekent dat elk element in de databank op zichzelf staat en dat je het afzonderlijk kan vinden, bijvoorbeeld in een index of met een elektronische zoekfunctie. Een databank kan op papier bestaan of elektronisch zijn, bijvoorbeeld een encyclopedie of een gestructureerde lijst van tweedehandsauto's, huizen, boeken, vluchten enzovoort.

Databankenrecht beschermt je databank tegen ongeoorloofd (her)gebruik van (een deel van) de gegevens door anderen

Step 2/8 Hoe bescherm ik mijn databank?

Registratie is niet nodig. De bescherming gaat automatisch in zodra de gegevens in een opgeslagen vorm bestaan. Je verkrijgt dus automatisch databankrechten door het aanmaken van de databank. De bescherming geldt alleen als je een belangrijke investering hebt gedaan bij het aanleggen van je databank. Hiermee bedoelen we niet alleen een financiële investering. Ook tijd en inspanning horen daarbij. Dit betekent dat de bescherming alleen toekomt aan wie de databank maakt, namelijk de investeerder die het initiatief neemt en het risico draagt van de investeringen die nodig zijn voor het aanmaken van de databank.

Step 3/8 Hoelang blijft mijn databank beschermd?

De bescherming duurt tot 15 jaar na voltooiing of openbaarmaking van de databank. Die beschermingstermijn begint opnieuw wanneer je een belangrijke investering doet om de databank bij te werken.

Step 4/8 Welke kosten zijn hieraan verbonden?

Er zijn geen registratiekosten. Er zijn er dus ook geen kosten verbonden aan het verkrijgen van databankenrechten. Als je een databank ontwikkelt, bezit je automatisch de rechten ervan.

Step 5/8 Zijn databankenrechten wereldwijd hetzelfde?

In Europa is die wetgeving in alle lidstaten van de EU vergelijkbaar. Buiten de Europese Unie bestaan verschillende systemen en in verschillende landen valt databankbescherming onder het auteursrecht. Denk hieraan als je een internationale bescherming wenst.

Step 6/8 Hoe haal ik voordeel uit mijn databankenrecht?

Omdat je databank tegen ongeoorloofd gebruik beschermd is, heb je een concurrentievoordeel. Je kan anderen namelijk gedurende 15 jaar verbieden om de volledige databank of een groot deel daarvan te (her)gebruiken. Daarnaast kan je geld verdienen met je databank. Zo kan je toegang tot jouw databank verlenen met een gebruikersnaam tegen een vaste vergoeding of door middel van een abonnement. Of je kan de gegevens zelfs verkopen. Ook als het gaat om een databank met vertrouwelijke gegevens, kan je die als bedrijfsgeheim in licentie geven

Step 7/8 Kan ik mijn databank op een andere manier beschermen dan met databankrechten?

Databankenrechten zijn zeer specifieke rechten. Soms wil je meer beschermen dan alleen het ongeoorloofd (her)gebruik van (een deel van) de gegevens door anderen. Bevat je databank bijvoorbeeld geheime informatie, dan kan je de geheime databankinhoud beschermen als bedrijfsgeheim. Raadpleeg de Smart Guide over bedrijfsgeheimen voor meer informatie.

Databanken kunnen ook auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat is het geval als je databank bestaat uit auteursrechtelijk beschermde inhoud zoals foto's. Maar ook wanneer de gegevens in je databank op een originele manier en niet in een logische volgorde zijn geordend (alfabetisch bijvoorbeeld), kan die structuur auteursrechtelijk beschermd zijn. Omdat dat auteursrecht niet de verzameling van gegevens in de databank beschermt, kunnen het databank- en auteursrecht naast elkaar bestaan. Denk eraan dat je de structuur van je databank ook auteursrechtelijk kan beschermen. Raadpleeg de Smart Guide over auteursrecht voor meer informatie.

Step 8/8 Is er sprake van inbreuk als iemand de gegevens uit mijn databank gebruikt?

Als een persoon slechts een element of onbeduidend deel van je databank (her)gebruikt of opvraagt, is dit geen probleem. Maar wanneer iemand meer of zelfs je hele databank gebruikt om bijvoorbeeld een eigen databank aan te leggen, dan is er duidelijk sprake van inbreuk op je databankrechten.

Als je kan aantonen dat de andere persoon zonder jouw toestemming gegevens uit jouw databank heeft opgevraagd of gebruikmaakte van een groot deel van je databank, kan je stappen ondernemen.

Iemand anders kan wel een databank met vergelijkbare gegevens aanleggen, als hij die gegevens rechtmatig heeft verkregen.

Wil je meer weten over wat je verder moet doen of heb je meer informatie nodig? Onze partners kunnen je helpen!